[Góc nhìn Người tiêu dùng] Thiết bị Vệ sinh Selta

[Góc nhìn Người tiêu dùng] Thiết bị Vệ sinh Selta

02/08/2021   |   Đăng bởi Lê Anh Lượng

Chương trình ghi lại, khắc họa rõ nét một số thương hiệu uy tín trên thị trường, đồng thời giúp người tiêu dùng và xã hội nhận diện được những thương hiệu được tin dùng, cảnh báo hang hóa kém chất lượng. Đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về tin tức thị trường.

Viết bình luận